Čo pre Vás znamená sloboda?

Obyčajní ľudia boli medzi rokmi 1948 až 1989 obmedzovaní na politickej či osobnej slobode. Nemohli slobodne vycestovať do väčšiny krajín, slobodne vyznávať vieru, v štáte vládla cenzúra, umelo sa udržiavala ekonomika, klesala životná úroveň a mnoho ďalšieho.

Preto skúste opísať jedným slovom čo pre Vás znamena sloboda. Je to cestovanie? Voľba? Alebo názor?.


Prosím píšte a odosielajte len po jednom slove (max. 16 znakov) cez tento formulár! Opakovanie môžete poslať viacero slov, Ďakujeme.
Na projekcii sa zobrazí SLOBODA VASE_SLOVO, napr. SLOBODA CESTOVANIA.

Online
Živý prenos z premietania

Naši partneri:


Technická univerzita v Košiciach

Univerzitný vedecký park Technicom