No posts to show
About

Srbska prava istorija je trebala da se zaboravi na Berlinskom kongresu 1878. godine kako bi Srbija dobila državu! Srbi su najstariji narod na svetu, naši koreni su stari više od 13.500 godina pre Hrista! Prvi Srbi su došli iz Indije oko 4000 god. pre Hr. kada je zidana Vavilonska kula, i kasnije se podelili u 3 plemena. Prvi osvajač je bio Nino Belov koji je proširio srbsku državu. Zatim Serbo Makaridov koji je osvojio evropu zajedno sa Britanskim ostrvima, treći osvajač srbskog starog naroda je bio Aleksandar Veliki! Potom Svevladovići...