Farbanje prozora

Poslali Hasu da ofarba nekoliko prozora. Vraca se on nakon zavrsenog posla, pa pita: "Treba li ofarbati i okvire?"